VERBEELDinZICHT®

“Dat wat lastig te bespreken is en aandacht vraagt

kan door beelden in beweging gezet worden”

Training Je Klas op Tafel©

Je Klas op Tafel© is een werkvorm die ingezet wordt door leerkrachten, leerlingen, onderwijsondersteuners, studenten, docenten en iedereen die zicht wil krijgen op wat er werkelijk speelt. Voor iedereen die beweging in gang wil zetten om tot verbetering te komen: 

- Relatie leerkracht leerling
- Groepsdynamiek
- Omgang tussen leerlingen
- Wat zit de leerling dwars
- Oplossen van problemen
- Veilig in gesprek gaan

Je Klas op Tafel© is een krachtig middel om informatie te verzamelen. Wat speelt er in je groep. Wat gaat goed, wat kan anders. Wat heb jij nodig, wat hebben je leerlingen nodig? Waar liggen mogelijkheden en beperkingen.
Wat zit de leerling dwars? Waarom lukt het werken niet? Hoe kun je de relatie met en tussen leerlingen verbeteren? En meer…

De training Je Klas op Tafel© wordt door leerkrachten hoog gewaardeerd. Leerkrachten geven aan dat ze verbaast zijn over de gesprekken met de leerlingen. Kinderen delen informatie die de relatie versterkt en problemen worden opgelost. 

Wil je de training volgen? 
Neem contact op via info@streephelpt.nl

 

Nb trainingen worden op maat aangeboden. 
Dit kan individueel, in tweetallen of in groepsverband met maximaal 5 deelnemers

 

 

Ervaringen Expositie 

De expositie werd goed bezocht en raakte bezoekers van jong tot oud. De 7 kenmerken vormden een rijke bron voor het delen van verhalen, ervaringen en het krijgen van inzicht. Langzaam ontstond het concept VERBEELDinZICHT®. Beelden geïllustreerd door verhalen van karakters die ieder hun eigen beleving hebben. Zonder oordeel opgeschreven. Eenvoudig en puur. Er is immers geen waarheid, er is enkel perceptie.

VERBEELDinZICHT® op film. 

De combinatie van beelden, quotes en muziek vormt de basis voor VERBEELDinZICHT® op film. Geliefd bij bezoekers van congressen, presentaties, workshops en lezingen.
Mensen die geraakt zijn openen hun hart makkelijker. Een belangrijke basis voor leren, verandering of  verdieping.

VERBEELDinZICHT® op film biedt de kans om op een ludieke, unieke, ingrijpende, ontroerende en bijzondere manier de aandacht van mensen te pakken! Beelden beklijven, waar woorden verdrijven. 

Interesse? Filmpjes zijn op maat te bestellen. Neem gerust contact op via contact.

VERBEELDinZICHT® op de werkvloer.

VERBEELDinZICHT® wordt in gezet als coachingvorm. Niet alleen voor kinderen. Ook voor ouders, leerkrachten en andere professionals én op de werkvloer
Het werken met beelden en de methodiek 'poppetjestaal' biedt inzicht en oplossingen. Een plezierige en veilige werkvorm voor jong en oud. 
 

VERBEELDinZICHT® op de werkvloer is een interactieve systemische werkvorm. Gericht op inzicht in jou in relatie tot je eigen wensen, mogelijkheden en afkomst en/of je (werk)omgeving. Het kan zowel individueel als in teamverband ingezet worden.  

 

VERBEELDinZICHT® & Beleving in Beeld©

VERBEELDinZICHT® heeft uit mogen groeien tot Beleving in Beeld. Ze kunnen niet zonder elkaar bestaan. Is het een werkwijze? Benadering? Manier van handelen? Geef er maar woorden aan. Woorden. 

Woorden dragen betekenissen met zich mee. De betekenis van woorden kan per persoon verschillen. Woorden kunnen je raken. Waar en waarom jij geraakt wordt is van jou. Het is niet altijd duidelijk waarom en waardoor je geraakt wordt. Dit begrijpen kan het verschil maken. 
Voor jou en je omgeving. Heb je woorden voor nodig?

Misschien zijn er geen woorden om duidelijk te maken wat er van binnen gebeurt. En wat betekent het voor je als je jezelf niet uit kunt drukken, je niet weet wat je van binnen beweegt, het niet lukt om uit te reiken als je hulp of steun kunt gebruiken? 

Iedereen maakt in het leven ingrijpende gebeurtenissen mee. De invloed van deze gebeurtenissen tekent je leven. De manier waarop je ermee omgaat vertelt iets over je levensverhaal en daarmee vaak ook het verhaal van je ouders en grootouders. 
Wat doe jij om verlies, tegenslag of grote veranderingen om te gaan? Sluit je je hart? Laat je je emoties stromen? Lukt het om te blijven staan? 

We handelen vaak zonder er bewust bij na te denken. Zonder woorden. Als dit handelen tot problemen leidt, zoeken we oplossingen in woorden. 
Woorden om dingen uit te leggen, om gedachten te vormen, om ons handelen te veranderen. 
Maar soms werkt dit niet. 
Soms vragen oplossingen om stilte, voelen en zien. Manieren waardoor je beter leert begrijpen.