SCHEIDING

 

‘Door elkaar als volwassenen te respecteren,
vergroot je de liefde die kinderen voelen.’

 

Scheiden betekent dat je als ouders niet meer samen in een huis blijft wonen. Soms is het een gezamenlijke keuze, soms niet. Feit is dat het om een ingrijpende gebeurtenis gaat. 

De invloed en gevolgen van een scheiding zijn groot. Dit gaat gepaard met emoties. Voor alle betrokkenen.

Nadat de beslissing is genomen, volgt een periode waarin dingen geregeld moeten worden. De gevolgen van het uit elkaar gaan zijn van te voren moeilijk in te schatten. Wel is er veel bekend over het effect van een scheiding op kinderen. En…wat je als ouders kunt doen en soms wel of juist niet moet doen om kinderen in deze moeilijke periode te steunen.

Keuzes die genomen worden zijn bepalend voor de toekomst. Dit vraagt aandacht, koers en inzicht. Want door je eigen pijn, frustratie en onmacht is het niet makkelijk om de behoefte van de kinderen te blijven zien.

Praktijk Streep biedt ouders en kinderen hulp en advies bij scheiding;


• We gaan scheiden. Waar kan ik terecht met mijn vragen?
• Wat hebben onze kinderen nodig nu we uit elkaar gaan? Hoe doen we het goede?
• Wat betekent een ouderschapsplan en waar moeten we rekening mee houden?
• Kiezen we voor co-ouderschap of niet? Wat houdt dit in?
• Onze kindjes zijn zo jong, wat betekent dit voor de omgangsregeling?
• Hoe hou ik mezelf staande?
• Ik ben het overzicht kwijt, wie kan me de weg wijzen?
• Er komt zoveel op ons af. Wat is wijsheid?
• Wat kan school betekenen?

De keuzes die je als ouders maakt, zijn bepalend voor de toekomst. 
Het kan fijn zijn als iemand met je meedenkt. Zonder oordeel.
Zodat de weg naar de toekomst voor alle betrokkenen begaanbaar wordt. 

Praktijk Streep ondersteunt scholen


De school is een plek waar kinderen iedere dag heen gaan. Dat betekent dat de school een betekenisvolle rol speelt. Kinderen hebben steun nodig. Een scheiding betekent verlies. Altijd.
• Wat moet je als school weten over kinderen en echtscheiding?
• Wat kun je als school of leerkracht betekenen voor de leerling?
• Hoe kun je als school het beleid afstemmen op de behoefte van de leerling?
• Waar liggen de grenzen? Zowel wettelijk als gevoelsmatig?
• Welke signalen moet je kunnen herkennen?
• Wanneer en waar kun je doorverwijzen?

Kinderen houden van hun ouders. Van allebei.
Voor en na de scheiding. Ongeacht...

Na een scheiding zijn jullie geen partners meer, 
maar... jullie blijven met elkaar in relatie, als ouders. 
Invulling geven aan die relatie kost tijd en ruimte.

Kinderen hebben ouders nodig die in staat zijn om op een respectvolle
manier met elkaar te kunnen communiceren.

Wanneer ex-partners elkaar niet als ouders kunnen zien, 
verliezen zij de behoeften van hun kinderen uit het oog. 

"Beseffen papa en mama niet dat wanneer ze elkaarniet aankijken ze mij ook niet zien?"
(meisje 9 jaar).


Streep biedt:

Advies en/of begeleiding voor ouders.
Advies en/of begeleiding voor het opstellen van het ouderschapsplan
Begeleiding voor kinderen (individueel en in groepjes).
Begeleiding voor betrokkenen (wat kunnen wij als omgeving doen?).

Advies en begeleiding voor scholen, kinderopvang en andere professionals.

Streep beschikt over een gecertificeerde KIES coach, gespecialiseerd in begeleiding bij scheiding.