OMGAAN MET VERLIES

 

 

"Ik voel me verloren". 

‘Werk je alleen met kinderen?’

Een vraag die me regelmatig wordt gesteld. Door volwassenen. Ouderen. Ouders.
‘Nee. Ik werk niet alleen met kinderen’.
Ik ontvang mensen, jong en oud. Steeds meer volwassenen vinden mijn praktijk.

Maar ergens kan ik de vraag ook met ‘ja’ beantwoorden. Mensen die bij me komen  vertellen vaak het verhaal van het kind dat ze in zich meedragen.
Het kind in de volwassene dat zich vanuit een kwetsbaar, afhankelijk klein mensje heeft ontwikkeld tot waar hij of zij nu is. Het is gevormd en heeft ervaringen met anderen en het leven opgedaan. Fijne en minder fijne.

Op die weg kan van alles gebeuren. Het leven geeft en vraagt. Waar de levenslust op het ene moment voelbaar is, kan op andere momenten het noodlot toeslaan.
Het leven brengt uitdagingen met zich mee. Iedereen is voortgekomen uit een geschiedenis. De geschiedenis van je (voor)ouders. Dit alles heeft invloed op wie jij nu bent.
Hoe je met gebeurtenissen in het leven omgaat.

Dit kan vragen oproepen. Het kan kracht geven maar soms ook ontnemen. Wanneer je zicht krijgt op  wat je heeft gevormd, welke verhalen je met je meedraagt, wat je overkomen is, leer je jezelf beter begrijpen. Jij in relatie tot jezelf en in relatie tot anderen.

Begrip leidt tot grip. Herkenning kan erkenning geven.
Wanneer je jezelf vindt en begrijp, sta je ‘samen’ sterker. 
Voel je welkom...!

 

Kinderen en Verlies:

Ouders en ook de school hebben de belangrijke taak om kinderen te leren omgaan met verlies. Het hoort bij de opvoeding. 

Verlies komt vaak onverwacht. Het is als volwassene niet altijd makkelijk om je kind te steunen. Vooral als je als ouder ook te maken hebt met je eigen emoties.

Iedereen krijgt in zijn of haar leven te maken met verlies. Vaak wordt hierbij gedacht aan de dood, maar verlies hoort bij veel meer dan de dood alleen. Het verlies van een vriendschap, een verhuizing, echtscheiding, niet meer kunnen sporten, verlies van gezondheid, een huisdier, ... het gaat allemaal gepaard met heftige gevoelens.

Kinderen zoeken naar grip om met verlies om te kunnen gaan. Ze hebben het vertrouwen nodig dat ze verder kunnen. Ze moeten leren ervaren dat verdriet ook weer voorbij gaat.

Kinderen zijn goed in staat om met verlies om te gaan. Maar soms is het fijn of nodig als ze hierbij steun krijgen. Dat kan op verschillende manieren. Individuele begeleiding is mogelijk, maar soms is het voldoende om als ouder of leerkracht handvatten te krijgen. (Hoe rouwen kinderen? Wat kan ik als ouders of leerkracht betekenen? Wat kan ik zeggen of wat juist niet).

Omgaan met verlies duurt een leven lang.
Of het nu om de dood, echtscheiding of andere vormen van verlies gaat.
Op de meest onverwachte momenten klopt het weer aan de deur.

Wanneer is het verstandig om hulp te overwegen voor je kind?

 

Voor ouders is het soms lastig om je kind bij te staan. Doe ik het wel goed? Moet ik vragen stellen of juist niet? Welke vragen stel ik aan mijn kind. Wat doe ik als ik geen antwoorden krijg? Wat kan ik verwachten? Allemaal vragen die aan de orde kunnen komen bij ouderbegeleiding. Ouders kunnen vaak goed op hun gevoel vertrouwen. Twijfel je toch, vraag dan gerust advies. Hoe sterker jij je als ouder voelt, hoe beter je er kunt zijn voor je kind.
Kinderen willen hun ouders vaak niet belasten. Dat betekent dat ze soms hun eigen emoties opzij zetten. Het kan voor kinderen makkelijker zijn om hun gevoelens en gedachten te delen met een buitenstaander. Als je als ouder ziet dat je kind minder goed functioneert, opvallend gedrag vertoont, slaap- of eetproblemen krijgt, op school andere resultaten laat zien, dan is het verstandig om contact op te nemen voor advies. Gezamenlijk kan besloten worden wat je kind nodig heeft.

Streep biedt niet alleen begeleiding aan ouders. Ook leerkrachten kunnen bij streep terecht.