NIEUW GEZIN

 

Leven in een nieuw gezin.
'Je kiest voor elkaar en alles wat erbij hoort'. 

Een nieuw gezin, stiefgezin, samengesteld gezin, patchworkgezin. Namen voor gezinnen waarbij een stiefouder en stiefkinderen samen in een huis wonen. Er komt veel kijken bij het opvoeden en opgroeien in een nieuw gezin. 

Samenleven onder één dak wordt vaak als uitdagend ervaren. Het komt regelmatig voor dat de keuze om als samengesteld gezin verder te gaan relatief snel wordt genomen. Maar wanneer kies je hier voor? Wat komt er bij kijken?  Wat betekent het voor de kinderen en jullie als partners? Wat is wijsheid?

Duidelijk is dat het in één huis samenleven als nieuw gezin aanpassingen vraagt. Van iedereen. 
-Er spelen verschillende loyaliteiten.
-Er komen verschillende gezinsculturen bij elkaar.
-Elk gezinslid heeft een achtergrond van verlies.
-Kinderen leven vaak in twee gezinnen. 
 De gezinssamenstelling kan regelmatig verschillen, afhankelijk van de bezoekregelingen die er zijn. Dat betekent dat kinderen soms in meer dan 3 verschillende gezinssituaties per week leven!

60% van samengestelde gezinnen redt het niet om bij elkaar te blijven. Dat betekent dat in 60% van de gevallen, kinderen opnieuw te maken krijgen met een scheiding; het uiteenvallen van hun gezin. Dit betekent opnieuw een groot verlies. Voor iedereen.

Er is inmiddels veel bekend over wat je als (stief)ouder kan doen om de kans van slagen van je nieuwe gezin te vergroten. Bijvoorbeeld door jezelf te informeren en goed te weten wat er bij het leven in een nieuw gezin komt kijken. Want dan weet je wat iedereen nodig heeft. Wat je wel en soms niet kan en moet doen.

Praktijk Streep heeft zich gespecialiseerd in het begeleiden van nieuwe gezinnen en beschikt over een StiefplanCoach. Een coach die ouders en ook scholen kan begeleiden en voorlichten over wat leven in een samengesteld gezin betekent. De Stiefplan coach werkt met een Stiefplan. Ontwikkeld door Corrie Haverkort en Marlijn Kooistra. Het is gebaseerd op het boek ‘Hoe maak je een succes van je nieuwe gezin’. Als (stief)ouder krijgt je, met behulp van het plan, inzicht in wat jullie gezin nodig heeft. Door als partners met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijke valkuilen van het leven in een nieuw gezin, er afspraken over te maken en op de hoogte te zijn van elkaars mogelijkheden en beperkingen, vergroot je de kans op succes.
Het Stiefplan is een boekje met handvatten, tips, do’s & don’ts, afspraken en informatie over het leven in een nieuw gezin. Een praktisch middel om samen aan de slag te gaan.

De ervaringen met deze manier van werken zijn goed! Stiefouders zijn enthousiast en komen graag terug. Er ontstaat duidelijkheid tijdens gespreken. Dit vergroot begrip. Begrip voor elkaar, de kinderen en hoe dingen lopen. Het samenvoegen van twee gezinnen is hard werken. Het vraagt tijd, doorzettingsvermogen, begrip en geduld. Het is niet altijd makkelijk en gaat zeker niet vanzelf. Een beetje hulp hierbij kan welkom zijn! Gun jullie nieuwe gezin deze kans.


Wil je meer weten over wat je kunt doen voor jullie nieuwe gezin? Neem dan contact met ons op! Vul het contact formulier in of bel met 024 7510526

Informatie over het werken met een Stiefplan