BLOG

Wanneer de liefde stroomt krijgen spullen andere waarde

dinsdag 20 december 2016

wanneer de liefde niet kan stromen, krijgen geld en spullen andere waarde.
 


Deze stelling is gevormd door gesprekken met ouders en vooral kinderen. Kinderen die leven in nieuwe gezinnen. Zij zijn ervaringsdeskundigen op het gebied van omgaan met verschillen. Zij staan voor de opdracht om gezinsliefde opnieuw vorm en kleur te geven. Zij verliezen en vergaren. Het leven vertelt hun andere dingen dan leeftijdsgenoten waarvan de ouders bij elkaar wonen.
Deze kinderen krijgen kanten van hun  ouders te zien die ze niet eerder zagen. Ze komen voor uitdagingen te staan die soms verder reiken dan de kinderwereld.
Ze ontmoeten nieuwe partners met alle verbindingen die daarbij horen.
Verschillen vormen een vast en terugkerend onderdeel van hun leven.

De gezamenlijke gezinsliefde, het fundament  van het kerngezin, vormt de basis voor deze kinderen om met verschillen om te gaan. Liefde die kan en mag blijven stromen biedt kinderen vaste grond onder hun voeten. Het is als voeding voor de veerkracht van de kinderen: de onvoorwaardelijke liefde voor en van beide ouders.
Kinderen die vrij zijn in het liefhebben van hun ouders, krijgen de ruimte om te bewegen. Met, door en om de verschillen heen. Omgekeerd geldt hetzelfde.
Ouders moeten vrij kunnen zijn om hun kinderen lief te hebben. Ook wanneer zij een nieuwe partner hebben.

Soms loopt het anders. Dan stroomt de fundamentele gezinsliefde niet (meer). Bijvoorbeeld  als gevolg van problemen tussen de ouders. Of het niet accepteren van een nieuwe partner. Dit kan van grote invloed zijn. Een andere oorzaak die niet altijd (h)erkend wordt zijn relatieproblemen die spelen tussen en ouder en zijn of haar nieuwe partner. Wanneer het tussen de ouder en de nieuwe partner niet goed zit, kan dit ten koste gaan van de loyaliteit naar de eigen kinderen.
Kinderen worden als het ware opgeofferd, om de relatie met de partner te ‘redden’. De liefde stroomt dan niet meer als vanzelf.

En daarmee kan er een groot gemis ontstaan. Gemis van vanzelfsprekendheid, beschikbaarheid, gezien worden. Het gevoel hebben er toe te doen.

Maar wat spelen geld en spullen hierbij voor rol? Veel kinderen worden geconfronteerd met negatieve financiële gevolgen van een scheiding. Het uitgaven patroon kan verandert bij een of beide ouders. Andere huisvesting, vakantie in eigen land, minder kleding, sporten enz. Er kan op meerdere gebieden, minder mogelijk zijn.

Kinderen kunnen hier prima mee omgaan en tonen veerkracht mits ze onvoorwaardelijke liefde blijven voelen van de ouders. Liefde voedt de ziel. Een tevreden ziel heeft minder nodig.
Ook wanneer er sprake is van grote financiële verschillen tussen beide ouders, kunnen kinderen hier goed mee om gaan.
Het wordt anders wanneer een ouder zich tekort geschoten voelt. Of  als kinderen zich niet gezien voelen. Dan stroomt de liefde minder en krijgen geld en spullen een andere waarde. Dan speelt het gevoel van rechtvaardigheid een rol. Kinderen kunnen dan gaan vergelijken. De weegschaal komt in beeld. Waar vergeleken wordt komt het oordeel tevoorschijn. Dit kan tot onrust en ongemak leiden. Gevoed door gevoelens van onrecht.

Openheid, erkenning en verbinding zijn essentieel om financiële verschillen op te vangen. Binnen en tussen gezinnen.
De weegschaal komt pas in beeld, als kinderen zich niet gelief, gezien of erkend voelen. Wanneer kinderen kunnen blijven putten uit de bron van de liefde, hebben ze andere bronnen minder nodig.