BLOG

Tips voor de start van het schooljaar.

vrijdag 30 augustus 2013

Een vakantie gaat snel voorbij. Hetzelfde geldt voor een schooljaar. Het is daarom belangrijk dat je, ook als ouders, het schooljaar goed start.  Zeker als het op school niet ‘als vanzelf’ gaat met je kind. Wacht niet te lang met het delen van je zorgen.


Waarom zo vroeg mogelijk contact leggen met de leerkracht? Vaak wordt de periode tot de herfstvakantie benut om het een en ander aan te kijken. Mocht dan inderdaad blijken dat je kind extra hulp of begeleiding  nodig heeft, moet er een plan van aanpak gemaakt worden. Dit kost tijd. Met een beetje pech zal pas rond de kerstvakantie werkelijk begonnen worden met hulp voor je kind. Dan is het schooljaar al halverwege! Hoe kun je als ouders het schooljaar het beste starten? Bereid niet alleen je kind voor op de start van het schooljaar, maar doe dit zelf ook. Bijvoorbeeld: - Schrijf de zorgpunten van het laatste rapport op. - Zijn er dingen onduidelijk voor je? Zet dan ook deze op papier. - Heeft je kind het afgelopen jaar veel baat gehad bij bepaalde afspraken met de leerkracht? Schrijf die op. - Misschien is er al overleg geweest vóór de vakantie, vat dit voor jezelf nog een keer samen. Door zoveel mogelijk informatie op te schrijven krijg je overzicht. Je kunt rustig nadenken over wat je belangrijk vindt en wat je op school wilt bespreken. Probeer hiervoor in de tweede of derde week een afspraak te maken met de leerkracht. En dan? ‘De leerkracht ziet me aankomen met mijn lijstje…’ Iedereen heeft het beste voor met je kind. Zeker ook de leerkracht. Het is voor leerkrachten fijn als de samenwerking met jou als ouder prettig verloopt. Samen kun je meer bereiken dan alleen. Er kunnen redenen zijn om regelmatig  contact te hebben met de leerkracht. Zeker als er zorgen zijn over de ontwikkeling van je kind. Enkele tips : ‘Praat altijd vanuit de zorgen die je hebt over je kind’. ‘Vraag aan de leerkracht of je zelf iets kunt doen om je kind te helpen’. Het belangrijkste is immers dat je kind op tijd de hulp krijgt die het nodig heeft. Dat wil de leerkracht ook.


Plan van aanpak voor je kind Als je in gesprek bent met de leerkracht stel dan de volgende vragen: welke hulp is precies nodig, wat gaan ze doen, wanneer gaan ze het doen, hoe vaak en hoe wordt jij als ouders op de hoogte gehouden. Vraag aan de leerkracht of de afspraken op papier gezet kunnen worden.  Door een vervolg afspraak te plannen weet je zeker dat je in contact blijft. Het contact verloopt niet altijd via de leerkracht. Soms zal je een gesprek voeren met de intern begeleider of de zorg-coördinator. Dat verschilt per school. Hulp buiten school In deze tijd van bezuinigingen is het voor veel scholen niet meer mogelijk om zelf onderzoek te doen of extra hulp buiten de klas te bieden. Dit is onmacht en geen onwil. Ouders zullen steeds vaker zelf hulp in moeten schakelen.  Houd hier rekening mee. Een kind kan beter zo vroeg mogelijk hulp krijgen. Wacht je hier te lang mee, dan wordt het steeds moeilijker om de opgelopen achterstand weg te werken.  Vraag de leerkracht om een eerlijk advies.