BLOG

Als de kleur van liefde verandert

vrijdag 19 juni 2015

Liefde. Zes kleine letters van grote betekenis. Liefde kan je leven veranderen, mooier maken maar ook lastig. Je kunt verlangen naar liefde en uit liefde verlangen. Het zet je wereld soms op de kop.

De kleur van liefde verandert bij het uit elkaar gaan van partners. Binnen het gezin en ook erbuiten.
De andere kant van liefde laat zich zien; afscheid nemen, elkaar missen, pijn en verdriet. Hiermee leren omgaan hoort bij het leven. Dit is mogelijk, mits er tijd is om die andere kant van de liefde te erkennen, verkennen en te doorstaan.  

De omgeving van een gezin speelt hierbij een belangrijke rol. Opa’s en oma’s, familie , vrienden en kennissen kunnen de pijn meedragen die ontstaat na het uit elkaar vallen van een gezin. Uit liefde voor dit gezin.

Steun die ontstaat uit gemeenschappelijke pijn of verdriet draagt een risico met zich mee; steunen in oordeel.

Oordelen kunnen liefde kleuren. Lichter én donkerder. Ouders, dus ook grootouders, handelen vanuit hun ouderlijke liefde. Ook als deze gekleurd of verkleurd is, vanuit hun hart en altijd in het belang van hen die zij liefhebben.
Een van de belangrijkste en soms lastige taken die je daarbij als volwassene hebt is elkaar te blijven respecteren. Dát is het werkelijke belang. Ongeacht wat er gebeurd is, ongeacht de kleur die de liefde heeft gekregen als gevolg van het uitelkaar gaan. Want door elkaar als volwassenen te respecteren, vergroot je de liefde die de kinderen voelen.

Het is lastig om door je eigen frustraties, onmacht en pijn óf juist je verlangen en wensen heen, de behoeften van de ander te zien. Desalniettemin is het noodzakelijk om de weg naar de toekomst voor iedereen begaanbaar te maken.

Steun in liefde draagt bij aan de toekomst. De liefde die ooit het fundament vormde voor een gezin blijft. Het leeft voort in de kinderen. Ontken of kleineer deze liefde niet. Respecteer en koester het, ook als de liefde tussen partners is verdwenen.
Als je daartoe in staat bent, werk je aan een nieuw fundament. Voor de ouders die uit elkaar gaan, voor de kinderen die vertrouwen in de liefde verdienen, voor de grootouders die hun eigen pijn dragen. Voor alle betrokkenen.

Besluit, ook als omgeving, om de fundamentele liefde te bekrachtigen, in plaats van de pijn die er soms voor in de plaats is gekomen.  Dat is niet altijd makkelijk. Het vraagt moed. Moed om je oordelen aan de kant te zetten. Je pijn te onderdrukken, te geloven in een toekomst, opnieuw te vertrouwen.
Als dit lukt, bouw je samen aan een  fundament in erkenning & respect. Een basis voor de toekomst, waarin nieuwe liefdes kunnen groeien.